Anglicyzmy – zapożyczenia z angielskiego

W języku polskim obecność anglicyzmów, czyli słów i zwrotów zapożyczonych z języka angielskiego, jest coraz bardziej widoczna. Czy jednak ich powszechne używanie nie zagraża polskiemu językowi? Czy jest to jedynie wyraz globalizacji czy może zjawisko, które wymaga refleksji i odpowiedniego podejścia? W poniższym artykule przyjrzymy się wpływowi anglicyzmów na język polski oraz przedstawimy najpopularniejsze i najnowsze słowa tego typu używane przez Polaków.

Czym jest anglicyzm? Definicja

Anglicyzm jest to wyraz lub zwrot pochodzący z języka angielskiego, który został przejęty do innego języka, zachowując swoją oryginalną formę lub poddany niewielkim modyfikacjom fonetycznym lub ortograficznym. Słowa angielskie są często używane w różnych dziedzinach życia, takich jak technologia, biznes, sport czy rozrywka, zastępując lub uzupełniając słowa w języku docelowym.

Najczęściej używane anglicyzmy w języku polskim

Oto kilka przykładów najczęściej używanych anglicyzmów w języku polskim:

 • Weekend – okres wolny od pracy obejmujący sobotę i niedzielę.
 • Marketing – działania mające na celu promowanie i sprzedaż produktów lub usług.
 • Manager – osoba odpowiedzialna za zarządzanie zespołem lub działem w firmie.
 • Internet – globalna sieć komputerowa umożliwiająca wymianę informacji.
 • E-mail – elektroniczny sposób komunikacji między ludźmi za pomocą komputera.
 • Laptop – przenośny komputer osobisty.
 • Smartfon – zaawansowany telefon komórkowy umożliwiający dostęp do internetu i korzystanie z aplikacji.
 • Fitness – ogólny stan zdrowia i kondycji fizycznej, a także treningi mające na celu poprawę kondycji.
 • Startup – nowo powstała firma, często innowacyjna i zorientowana na szybki rozwój.
 • Blog – osobiste lub tematyczne strony internetowe zawierające regularnie aktualizowane wpisy.

Anglicyzmy te są powszechnie używane w codziennym języku polskim i zintegrowały się z jego słownictwem, odgrywając istotną rolę w różnych sferach życia, takich jak technologia, komunikacja, biznes czy kultura.

Najnowsze zapożyczenia z języka angielskiego

Ostatnie lata przyniosły nowe anglicyzmy, które zaczęły być powszechnie używane w języku polskim. Oto kilka przykładów najnowszych anglicyzmów:

 • Zoomować – używane w kontekście spotkań online, oznaczać przybliżanie obrazu lub udział w spotkaniu przez platformę Zoom.
 • Streamować – transmitować na żywo treści audio lub wideo w internecie, np. transmisja na żywo gry wideo lub wydarzenia.
 • Trollować – internetowe zachowanie polegające na celowym wywoływaniu konfliktów lub drażnieniu innych użytkowników w sieci.
 • Selfie – autoportret wykonany za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia z aparatem.
 • Hashtag – znak „#” używany w mediach społecznościowych do oznaczania treści tematycznych.
 • Influencer – osoba mająca wpływ na opinię innych użytkowników internetu, zazwyczaj dzięki dużej liczbie obserwujących na platformach społecznościowych.
 • Mem – internetowy obrazek, filmik lub tekst, który szybko staje się popularny i jest wielokrotnie przesyłany w sieci.
 • Vlog – forma internetowego dziennika wideo prowadzonego przez jedną osobę, często na tematy z życia codziennego, podróży lub hobby.
 • Emoji – małe obrazki używane w wiadomościach tekstowych do wyrażania emocji lub reakcji.

Angielskie słowa w języku polskim – zalety

Użycie anglicyzmów w języku polskim ma swoje zarówno zalety, jak i wady. Wśród zalet możemy wymienić:

 • Nowoczesność i trendy – używanie angielskich słówek często jest kojarzone z nowoczesnością i dynamicznym stylem komunikacji, co może wpływać na postrzeganie mówiącego jako osoby śledzącej aktualne trendy.
 • Elastyczność i zwięzłość – w niektórych przypadkach anglicyzmy są krótsze i bardziej zwięzłe od ich polskich odpowiedników, co może ułatwiać komunikację i przyspieszać przekazywanie informacji.
 • Jednoznaczność – niektóre pojęcia i zwroty są łatwiejsze do zrozumienia w ich oryginalnej formie angielskiej, co może zmniejszać ryzyko nieporozumień.
 • Międzynarodowy charakter – używanie anglicyzmów może ułatwiać komunikację z osobami z innych krajów oraz w międzynarodowym kontekście, gdzie angielski jest językiem powszechnie używanym.

Słowa zapożyczone w polskiej mowie – wady

Przeciwnicy anglicyzmów wymieniają najczęściej następujące wady:

 • Zanikanie języka ojczystego – nadmierne stosowanie anglicyzmów może prowadzić do zaniku lub ubożenia języka ojczystego, gdy mniej używane polskie słowa i wyrażenia są wypierane przez angielskie odpowiedniki.
 • Trudności w zrozumieniu – nie każdy jest biegły w języku angielskim, co może prowadzić do niezrozumienia lub błędnego interpretowania anglicyzmów.
 • Kulturowe i narodowe aspekty – nadmierne używanie anglicyzmów może budzić kontrowersje w kontekście zachowania kulturowego i narodowego oraz być postrzegane jako przejaw braku szacunku dla własnego języka i tradycji.
 • Pomijanie polskich ekwiwalentów – stosowanie anglicyzmów we współczesnej polszczyźnie może prowadzić do pomijania bogactwa polskiego języka i utrudniać rozwój odpowiednich polskich terminów i wyrażeń.

Anglicyzmy i ich wpływ na język polski

Pojawianie się anglicyzmów wzbogaca nasz język o nowe słowa i zwroty, które często odzwierciedlają nowoczesne technologie, trendy czy pojęcia globalne. Ubarwiają one język i mogą być używane do szybkiego i precyzyjnego przekazywania informacji w różnych dziedzinach życia.

Jednakże istnieje również ryzyko, że nadmierne używanie anglicyzmów może prowadzić do degradacji języka ojczystego. Jeśli anglicyzmy wypierają oryginalne polskie słownictwo i powodują, że tracimy zdolność do wyrażania się w naszym własnym języku, może to prowadzić do ubożenia jego zasobów i zmniejszenia różnorodności wyrażeń.

Zagrożenie dla języka może również wynikać z tego, że angielskie słówka często nie są zrozumiałe dla osób, które nie znają dobrze języka angielskiego. Może to prowadzić do wykluczenia społecznego i trudności w komunikacji, zwłaszcza w sytuacjach formalnych czy urzędowych.

Dlatego ważne jest umiejętne balansowanie pomiędzy adaptacją nowych słów i zachowaniem bogactwa i specyfiki języka polskiego. Edukacja językowa, świadomość kulturowa oraz rozwój polskiego słownictwa mogą pomóc w zarządzaniu tym wyzwaniem i zachowaniu równowagi między innowacją a zachowaniem tradycji językowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *