nauka gramatyki angielskiej

Przysłowia i powiedzenia w języku angielskim

Każdy uczeń może sprawnie posługiwać się językiem angielskim. Wystarczy poznać nie tylko słówka, ale również przysłowia po angielsku i powiedzonka, które w dosłownym tłumaczeniu mogą wydawać się nieco dziwne. Angielskie przysłowie odmieni każdą rozmowę – warto o tym pamiętać. 

Przysłowia po angielsku – czym dokładnie są? 

Przysłowia angielskie, czyli proverbs w języku angielskim, to krótkie, przysłowiowe wyrażenia, które podają życiową mądrość lub radę, często w sposób metaforyczny lub symboliczny. Zazwyczaj są one przekazywane z pokolenia na pokolenie i odgrywają kluczową rolę w kulturze i literaturze angielskiej. Te frazy nie tylko wzbogacają język, ale również odzwierciedlają wartości, przekonania oraz filozofię życiową społeczeństwa.

Angielskie przysłowia – co warto o nich wiedzieć? 

Przysłowia angielskie pełnią funkcję edukacyjną i są narzędziem do przekazywania doświadczeń oraz obserwacji na temat życia, ludzi i natury. Dla dzieci nauka tych przysłów może być nie tylko fascynującym wprowadzeniem do języka angielskiego, ale również sposobem na zrozumienie kulturowych norm i wartości, które kształtują społeczności anglojęzyczne.

Początki przysłów angielskich są trudne do jednoznacznego ustalenia, gdyż wiele z nich ma korzenie w dawnych czasach i często powstało na długo przed tym, zanim zostały spisane. Niektóre z nich wywodzą się z Biblii, innych dzieł literackich, a jeszcze inne mogły pochodzić z mądrości ludowej, która była przekazywana ustnie.

Przysłowia po angielsku – przykłady 

Przysłowia angielskie są zazwyczaj bardzo rytmiczne i łatwe do zapamiętania, co sprawia, że łatwo się je przyswaja i wykorzystuje w codziennym języku. Wiele z nich zawiera rymy, aliterację lub powtórzenia, co zwiększa ich wpadający w ucho charakter. Przysłowia te nie tylko uczą, ale także bawią, często przez zastosowanie humoru lub ironii. Poznaj inspirujące przysłowia po angielsku: 

 • The early bird catches the worm (kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje) – przysłowie to sugeruje, że osoby, które zaczynają działać wcześnie lub które pierwsze podejmują inicjatywę, często odnoszą sukcesy lub korzystają z najlepszych możliwości.
 • Better late than never (lepiej późno niż wcale) – to wyrażenie uczy, że warto coś zrobić nawet późno, niż wcale nie robić.
 • Don’t judge a book by its cover (nie oceniaj książki po okładce) – ostrzega przed ocenianiem czegoś lub kogoś tylko na podstawie zewnętrznego wyglądu.
 • Actions speak louder than words (czyny mówią głośniej niż słowa) – mówi o tym, że czyny są ważniejsze niż same słowa.
 • A penny saved is a penny earned (zaoszczędzony grosz to zarobiony grosz) – podkreśla wartość oszczędzania pieniędzy.
 • Every cloud has a silver lining (nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło) – zachęca do poszukiwania pozytywów nawet w trudnych sytuacjach.
 • Out of sight, out of mind (czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal) – wskazuje, że łatwo zapominamy o osobach lub rzeczach, które nie są obecne w naszym bezpośrednim otoczeniu.
 • Once bitten, twice shy (kto się na gorącym sparzy, ten na zimne dmucha) – uczy ostrożności na podstawie wcześniejszych negatywnych doświadczeń.
 • When in Rome, do as the Romans do (gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść) – radzi, aby dostosować się do obyczajów panujących w miejscu, w którym się przebywa.
 • You can’t teach an old dog new tricks (starego psa nowych sztuczek nie nauczysz) – sugeruje, że ludzie, którzy są przyzwyczajeni do swoich metod, mogą mieć trudności z adaptacją do nowych rzeczy.Nauczanie i nauka przysłów angielskich może być nie tylko edukacyjne, ale także zabawne. Przysłowia te oferują wgląd w język, kulturę i historię, co jest nieocenione w procesie nauki języka angielskiego.
 • Practice makes perfect (trening czyni mistrza) – należy trenować, aby zwiększać swoje umiejętności i stać się najlepszą wersją siebie. 
 • friend in need is a friend indeed (prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie) – w języku polskim bardzo często używa się takiego powiedzenia. Oznacza ono, że prawdziwy przyjaciel zawsze pomoże wtedy, kiedy jego bliski jest w potrzebie. 

Najpopularniejsze powiedzenia angielskie 

Powiedzenia angielskie, czyli idiomy to frazy, które często wykorzystują metaforyczne lub przenośne znaczenia, aby przekazać określone idee lub emocje. Podobnie jak przysłowia, są one integralną częścią języka angielskiego i mają ogromne znaczenie w komunikacji – jednak różnią się tym, że zazwyczaj bardziej skupiają się na konkretnych sytuacjach, a nie ogólnych prawdach życiowych.

Powiedzenia te są barwne i obrazowe, co sprawia, że język staje się bardziej wyrazisty i dynamiczny. Niektóre z nich są zabawne, inne mogą być poważne, ale wszystkie mają na celu uchwycenie esencji ludzkich doświadczeń w krótkiej, lapidarnej formie. Dla osób uczących się języka angielskiego, zrozumienie i stosowanie tych wyrażeń może być kluczowe dla płynności i naturalności w mówieniu.

Idiomy po angielsku, które warto znać 

Powiedzenia angielskie są często wykorzystywane w codziennych rozmowach, literaturze, filmach i mediach, co czyni je ważnym elementem kultury. Pewnie każdy przynajmniej raz słyszał time is money, east or west home is best – są to dość często spotykane powiedzenia. Warto poznać więcej idiomów, które odmienią każdą rozmowę. 

 1. Break the ice (przełamać lody) – Znaczy rozpocząć rozmowę lub działanie w nowej lub niezręcznej sytuacji, aby stworzyć bardziej przyjazną atmosferę. Używane, gdy ktoś chce zmniejszyć napięcie i uczynić interakcję bardziej swobodną.
 2. Hit the nail on the head (trzasnąć gwoździem w główkę) – Dokładnie wskazać na sedno sprawy lub idealnie coś opisać. Używane, gdy ktoś dokładnie opisuje problem lub sytuację.
 3. Let the cat out of the bag (wypuścić kota z worka) – Wyjawić tajemnicę przez przypadek lub nieostrożność. Używane, gdy informacja, która miała pozostać prywatna, zostaje nieumyślnie ujawniona.
 4. Bite off more than you can chew (ugryźć więcej niż można przeżuć) – Podjąć się zadania, które jest poza czyimiś możliwościami. Stosowane, gdy ktoś przecenia swoje możliwości lub zasoby.
 5. Barking up the wrong tree (szczekać na złe drzewo) – Mylić się co do przyczyny problemu lub źle ocenić sytuację. Używane, gdy ktoś popełnia błąd co do źródła problemu lub osoby odpowiedzialnej.
 6. A piece of cake (kawałek ciasta) – Coś bardzo łatwego do zrobienia. Używane, gdy zadanie jest bardzo proste i nie wymaga dużego wysiłku.
 7. Kill two birds with one stone (dwie pieczenie na jednym ogniu) – Załatwić dwie sprawy jednocześnie, osiągając dwa cele jednym działaniem. Używane, gdy jedno działanie przynosi podwójny efekt lub rozwiązuje dwa problemy.
 8. Spill the beans (rozsypać fasolę) – Podobnie jak „let the cat out of the bag”, oznacza przypadkowe ujawnienie tajemnicy. Używane, gdy sekret lub ważna informacja zostaje nieumyślnie wyjawiona.
 9. Through thick and thin (przez gęste i cienkie) – Być z kimś lub czymś we wszystkich okolicznościach, zarówno dobrych, jak i złych. Używane, by opisać wsparcie lub lojalność w różnorodnych sytuacjach.
 10. Cut corners (odcinać rogi) – Robić coś najłatwiejszą możliwą drogą, często kosztem jakości. Używane, gdy ktoś stara się oszczędzić czas lub pieniądze kosztem właściwego wykonania zadania.

Nauczanie i nauka powiedzeń angielskich może być szczególnie przydatne w zrozumieniu, jak język może być używany do wyrażania subtelnych niuansów emocjonalnych czy kulturalnych. Dla uczniów, którzy nie są rodzimymi użytkownikami języka angielskiego, opanowanie tych fraz jest często wyzwaniem, ale jednocześnie stanowi satysfakcjonujący element nauki języka, umożliwiający płynniejsze i bardziej autentyczne komunikowanie się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *