Liczby po hiszpańsku – liczymy do 100! 

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak sprawić, aby nauka języka obcego była nie tylko skuteczna, ale również pełna radości i zabawy? Często pojawia się obawa, że zapamiętywanie liczb w nowym języku może okazać się nudne i męczące. Na szczęście, hiszpański, tak jak polski czy angielski, ma swoje logiczne zasady, które czynią proces nauki o wiele prostszym oraz bardziej intuicyjnym. W Baby English Center stosujemy te metody, by dzieci mogły szybko i z uśmiechem przyswoić sobie podstawy liczenia po hiszpańsku, bez konieczności zapamiętywania każdej liczby osobno! 

Klucz do sukcesu w nauce hiszpańskich liczb leży w zrozumieniu podstawowych zasad liczenia do 20. Gdy te pierwsze kroki zostaną opanowane, reszta liczbowego świata otwiera się przed dziećmi niczym kolorowa księga pełna zagadek do rozwiązania za pomocą logiki i analogii. Jakie kreatywne metody stosujemy w Baby English Centre, aby dzieci nie tylko nauczyły się liczb, ale również pokochały hiszpański sposób matematycznego myślenia? Jakie innowacyjne podejścia wykorzystujemy, aby każda lekcja była przygodą pełną odkryć? Dołączcie do naszej edukacyjnej społeczności, gdzie nauka języków staje się ekscytującą podróżą do nowych kultur i możliwości, a przekonacie się sami! Estás preparado? 

Metody na liczenie od 0 do 15 po hiszpańsku 

Liczby od 0 do 15 należy zapamiętać, bowiem nie istnieje na nie żadna sprytna metoda do nauki. Rozpoczynamy więc od tego, aby uruchomić ćwiczenia naszej pamięci i opanować wszystko, co niezbędne! Allá vamos! 

0. cero – [ˈθeɾo] 

  1. uno – [ˈuno] 

2. dos – [ˈdos] 

3. tres – [ˈtɾes] 

4. cuatro – [ˈkwatɾo] 

5. cinco – [ˈθiŋko] 

6. seis – [ˈsejs] 

7. siete – [ˈsjete] 

8. ocho – [ˈotʃo] 

9. nueve – [ˈnweβe] 

10. diez – [ˈdjɛθ] 

11. once – [ˈonθe] 

12. doce – [ˈdoθe] 

13. trece – [ˈtɾeθe] 

14. catorce – [kaˈtoɾθe] 

15. quince – [ˈkinθe] 

Absolutnie unikalne liczby od 15 do 19! Naucz się ich w mig! 

Tak, jak zostało wspomniane wcześniej, liczby od 0 do 15 nie mają żadnej zasady tworzenia, która pomogłaby w ich szybkim opanowaniu. Uczenie się liczb od 15 do 19 ma zaś swój schemat, zgodnie z którym można działać, aby wprawnie nauczyć się liczyć. Przyjrzyjmy się i zapamiętajmy! Echemos un vistazo y recordemos! 

16 = dziesięć (diez) + sześć (seis) = dieciséis [diesiseis] 

17 = dziesięć (diez) + siedem (siete) = diecisiete [diesi-siejte] 

18 = dziesięć (diez) + osiem (ocho) = dieciocho [diesioczo] 

19 = dziesięć (diez) + dziewięć = diecinueve [diesinuewe]  

Królowa jest tylko jedna! Liczba 20 jako wyjątek od wszelkich reguł! 

Jeśli chcemy nauczyć się poprawnego zapisu liczby 20, to musimy zauważyć, że jest ona niczym wisienka na torcie, a zatem stanowi wyjątek od wszystkich reguł, które tworzone są do liczenia kolejno następnymi dziesiątkami, a więc: 20, 30, 40, 50 itd. Zaraz wytłumaczymy w czym rzecz! Najpierw jednak postarajmy się zapamiętać naszą „królową”!  

20 = veinte [weinte] 

Widzimy zatem, że jest to kolejna liczba przeznaczona do zapamiętania, gdyż następne dziesiątki będziemy tworzyć wedle podanego schematu. Czytaj dalej, a dowiesz się wszystkiego! Lea con nosotros! 

Liczby dziesiątek od 20 do 100 w języku hiszpańskim! 

Liczby dziesiątkowe w języku hiszpańskim można tworzyć dodając do nazwy podstawowej liczby od 3 do 9 (trzy, cztery, pięć itd.) końcówkę -enta, z wyjątkiem 20 i 100. 

Liczby 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, i 90 są tworzone przez dodanie końcówki -enta do liczby bazowej z pominięciem i dodaniem specyficznych modyfikacji dla dźwięku: 

  • 20 (veinte) jest wyjątkiem, ponieważ nie zmienia się w veinta, lecz pozostaje veinte
  • 30 do 90 tworzy się przez dodanie -enta do zmodyfikowanej formy liczby (np. tres staje się treinta). 
  • 100 ma specjalną formę cien dla samej setki, ale dla liczby 101 i wyższych zmienia się na ciento

20 = veinte – [ˈβejnte] 

30 = treinta – [ˈtɾejnta] 

40 = cuarenta – [kwaˈɾenta] 

50 = cincuenta – [θinˈkwenta] 

60 = sesenta – [seˈsenta] 

70 = setenta – [seˈtenta] 

80 = ochenta – [oˈtʃenta] 

90 = noventa – [noˈβenta] 

100 = cien – [θjen] 

Sekret liczenia od 20 do 100 – poznajemy, jak tworzyć jednostki liczbowe w języku hiszpańskim 

Nauka liczenia w języku hiszpańskim od 20 do 100 może wydawać się skomplikowana, ale z zachowaniem odpowiedniego podejścia i jasnym schematami, Wasze dzieci szybko przyswoją te umiejętności. Zapoznajmy się z nimi i zapamiętajmy je! Familiaricémonos con ellos y recordémoslos! 

Liczby od 20 do 99 

Liczby od 20 do 29 są unikalne, ponieważ tworzy się je, łącząc słowo veinte (dwadzieścia) z jednościami. Od liczby 30 wzwyż, każda kolejna dziesiątka (30, 40, 50 itd.) tworzona jest poprzez dodanie odpowiedniego słowa określającego dziesiątki, a następnie, jeśli to konieczne, dodaje się słowo y (i) oraz odpowiednią jedność. Spójrzmy i wspólnie przeanalizujmy poniższe przykłady:  

20 = veinte – [ˈβejnte] 

21 = veintiuno – [βejnˈtjuno] 

22 = veintidós – [βejnˈtiðos] 

23 = veintitrés – [βejnˈtiðɾes] 

24 = veinticuatro – [βejnˈtiˈkwatɾo] 

25 = veinticinco – [βejnˈtiˈθiŋko] 

26 = veintiséis – [βejnˈtiˈsejs] 

27 = veintisiete – [βejnˈtiˈsjete] 

28 = veintiocho – [βejnˈtiˈotʃo] 

29 = veintinueve – [βejnˈtiˈnweβe] 

30 = treinta – [ˈtɾejnta] 

Liczby od 31 do 99  

Kiedy chcemy wyrazić liczby zawierające jedności inne niż zero (np. 31, 42 itd.), używamy słowa y do oddzielenia dziesiątek od jedności: 

31 = treinta y uno – [ˈtɾejnta i ˈuno] 

32 = treinta y dos – [ˈtɾejnta i ˈdos] 

33 = treinta y tres – [ˈtɾejnta i ˈtɾes] 

34 = treinta y cuatro – [ˈtɾejnta i ˈkwatɾo] 

35 = treinta y cinco – [ˈtɾejnta i ˈθiŋko] 

36 = treinta y seis – [ˈtɾejnta i ˈsejs] 

37 = treinta y siete – [ˈtɾejnta i ˈsjete] 

38 = treinta y ocho – [ˈtɾejnta i ˈotʃo] 

39 = treinta y nueve – [ˈtɾejnta i ˈnweβe] 

40 = cuarenta – [kwaˈɾenta] 

41 = cuarenta y uno – [kwaˈɾenta i ˈuno] 

42 = cuarenta y dos – [kwaˈɾenta i ˈdos] 

43 = cuarenta y tres – [kwaˈɾenta i ˈtɾes] 

44 = cuarenta y cuatro – [kwaˈɾenta i ˈkwatɾo] 

45 = cuarenta y cinco – [kwaˈɾenta i ˈθiŋko] 

46 = cuarenta y seis – [kwaˈɾenta i ˈsejs] 

47 = cuarenta y siete – [kwaˈɾenta i ˈsjete] 

48 = cuarenta y ocho – [kwaˈɾenta i ˈotʃo] 

49 = cuarenta y nueve – [kwaˈɾenta i ˈnweβe] 

50 = cincuenta – [θinˈkwenta] 

51 = cincuenta y uno – [θinˈkwenta i ˈuno] 

52 = cincuenta y dos – [θinˈkwenta i ˈdos] 

53 = cincuenta y tres – [θinˈkwenta i ˈtɾes] 

54 = cincuenta y cuatro – [θinˈkwenta i ˈkwatɾo] 

55 = cincuenta y cinco – [θinˈkwenta i ˈθiŋko] 

56 = cincuenta y seis – [θinˈkwenta i ˈsejs] 

57 = cincuenta y siete – [θinˈkwenta i ˈsjete] 

58 = cincuenta y ocho – [θinˈkwenta i ˈotʃo] 

59 = cincuenta y nueve – [θinˈkwenta i ˈnweβe] 

60 = sesenta – [seˈsenta] 

61 = sesenta y uno – [seˈsenta i ˈuno] 

62 = sesenta y dos – [seˈsenta i ˈdos] 

63 = sesenta y tres – [seˈsenta i ˈtɾes] 

64 = sesenta y cuatro – [seˈsenta i ˈkwatɾo] 

65 = sesenta y cinco – [seˈsenta i ˈθiŋko] 

66 = sesenta y seis – [seˈsenta i ˈsejs] 

67 = sesenta y siete – [seˈsenta i ˈsjete] 

68 = sesenta y ocho – [seˈsenta i ˈotʃo] 

69 = sesenta y nueve – [seˈsenta i ˈnweβe] 

70 = setenta – [seˈtenta] 

71 = setenta y uno – [seˈtenta i ˈuno] 

72 = setenta y dos – [seˈtenta i ˈdos] 

73 = setenta y tres – [seˈtenta i ˈtɾes] 

74 = setenta y cuatro – [seˈtenta i ˈkwatɾo] 

75 = setenta y cinco – [seˈtenta i ˈθiŋko] 

76 = setenta y seis – [seˈtenta i ˈsejs] 

77 = setenta y siete – [seˈtenta i ˈsjete] 

78 = setenta y ocho – [seˈtenta i ˈotʃo] 

79 = setenta y nueve – [seˈtenta i ˈnweβe] 

80 = ochenta – [oˈtʃenta] 

81 = ochenta y uno – [oˈtʃenta i ˈuno] 

82 = ochenta y dos – [oˈtʃenta i ˈdos] 

83 = ochenta y tres – [oˈtʃenta i ˈtɾes] 

84 = ochenta y cuatro – [oˈtʃenta i ˈkwatɾo] 

85 = ochenta y cinco – [oˈtʃenta i ˈθiŋko] 

86 = ochenta y seis – [oˈtʃenta i ˈsejs] 

87 = ochenta y siete – [oˈtʃenta i ˈsjete] 

88 = ochenta y ocho – [oˈtʃenta i ˈotʃo] 

89 = ochenta y nueve – [oˈtʃenta i ˈnweβe] 

90 = noventa – [noˈβenta] 

91 = noventa y uno – [noˈβenta i ˈuno] 

92 = noventa y dos – [noˈβenta i ˈdos] 

93 = noventa y tres – [noˈβenta i ˈtɾes] 

94 = noventa y cuatro – [noˈβenta i ˈkwatɾo] 

95 = noventa y cinco – [noˈβenta i ˈθiŋko] 

96 = noventa y seis – [noˈβenta i ˈsejs] 

97 = noventa y siete – [noˈβenta i ˈsjete] 

98 = noventa y ocho – [noˈβenta i ˈotʃo] 

99 = noventa y nueve – [noˈβenta i ˈnweβe] 

100 = cien – [θjen] 

Ucz swoje dzieci hiszpańskiego w Baby English Center! 

Pragniemy podkreślić, że w Baby English Center nauka nie musi być monotonnym procesem. Dzieci przyswajają wiedzę w sposób naturalny, przez zabawę i interakcję, co pomaga im nie tylko uczyć się efektywnie, ale również cieszyć się każdą chwilą spędzoną na nauce nowego języka. Umożliwiamy im odkrywanie języka hiszpańskiego poprzez: gry, piosenki, i interaktywne zadania, które sprawiają, że każda liczba i każde nowe słowo stają się ciekawe i zapadające w pamięć. 

Zachęcamy wszystkich rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci rozwinęły swoje umiejętności językowe w przyjaznej i wspierającej atmosferze, do zapoznania się z naszymi kursami. Oferujemy różnorodne programy dostosowane do różnych grup wiekowych, które są nie tylko skuteczne, ale również dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego dziecka. 

Jeśli szukacie alternatywy dla tradycyjnych metod nauczania, Baby English Center oferuje kreatywne rozwiązania, które mogą zainspirować Wasze dzieci do dalszego rozwoju i eksploracji języka hiszpańskiego oraz innych języków. Dołączcie do nas i pozwólcie swoim dzieciom rozwijać się w środowisku, celebrującym naukę poprzez zabawę i kreatywność. Zapraszamy do wspólnej przygody z językiem hiszpańskim, otwierającej przed nimi świat nowych możliwości! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *