Dni tygodnia po angielsku – from Monday to Sunday

Dni tygodnia po angielsku – from Monday to Sunday 

Naukę wszelkich języków, niezależnie od tego, czy mowa o języku angielskim, polskim, czy jakimkolwiek innym, zwykle rozpoczynamy od zapoznania się z najbardziej podstawowymi informacjami, a potem stopniowo je przyswajamy na drodze licznych powrotów do nich i sukcesywnych powtórzeń. 

Niezależnie od wieku osoby, rozpoczynającej przygodę z nowym językiem – wszyscy startujemy z nauką dni tygodnia po angielsku już na początku naszych językowych wojaży. Warto nadmienić, że powodzenie tej pełnej pasji drogi zdecydowanie ułatwia jak najczęstsze powtarzanie treści, których pragniemy się nauczyć i to nie tylko „na sucho”, a więc poprzez liczne ich zapisywanie czy choćby werbalizowanie. 

Jak więc zabrać się do tego, aby w szybkim, jak również sukcesywnym tempie zapamiętać dni tygodnia po angielsku i cieszyć się trwałą wiedzą? Najskuteczniejsze zapamiętanie dni tygodnia odbędzie się wówczas, gdy te wyrazy ulokujemy w konkretnych, najczęściej umieszczanych w języku angielskim kontekstach, jakimi posługują się rodzimi użytkownicy języka angielskiego. Czy jesteście gotowi na wspólną podróż? 

Jak wymawiać i pisać nazwy dni tygodnia po angielsku? 

Naukę dni tygodnia po angielsku powinniśmy rozpocząć od zaznaczenia tego, że zapis słów w języku angielskim w wielu przypadkach wyraźnie różni się od tego, w jaki sposób należy wymówić określony wyraz. Wspomniana sytuacja ma miejsce w wielu językach, również w polskim. Najprościej jest zapoznać się nie tylko z oryginalną pisownią danego słowa, ale też z jego zapisem fonetycznym, jak też z poprawną wymową. Poniżej, w celu ułatwienia Twojej przygody z językiem angielskim, zanotowaliśmy więc kolejno wszystkie te informacje, dotyczące poszczególnych dni tygodnia po angielsku. Czy wymowa bądź zapamiętanie któregoś z nich sprawia Ci trudność? 

Monday – [ˈmʌndeɪ] [mandej] – poniedziałek 

Tuesday – [ˈtjuːzdeɪ] [tiusdej] – wtorek 

Wednesday – [ˈwenzdeɪ] [łensdej] – środa 

Thursday – [ˈθɜːzdeɪ] [fersday] – czwartek 

Friday – [ˈfraɪdeɪ] [fraidej] – piątek 

Saturday – [ˈsætədeɪ] [saterdej] – sobota 

Sunday – [ˈsʌndeɪ] [sanday] – niedziela 

Monday – Poniedziałek 

Słowo „Monday” pochodzi od staroangielskiego „Mōnandæg”, które oznacza „Moon’s day”, bądź „Day of the Moon”, a więc dzień księżyca. Cała nazwa wywodzi się od jego łacińskiego określenia dies lunae. 

Ze świeckiego punktu widzenia stanowi pierwszy dzień tygodnia, zaś w tradycji biblijnej to niedziela rozpoczyna tydzień, a więc Monday jest drugim dniem tygodnia, a zarazem pierwszym dniem roboczym. Niedziela bowiem w tradycjach wielu państw jest tym dniem, który powinien być przeznaczony na odpoczynek. 

Wyjątkowe poniedziałki w ciągu roku: 

 • Blue Monday – ten poniedziałek należy do najtrudniejszych poniedziałków w całym roku. Przypada w trzecim tygodniu stycznia i stanowi kumulację negatywnego sprzężenia emocjonalnego oraz pogodowego. 
 • Cyber Monday – poniedziałek występujący tuż po Święcie Dziękczynienia oraz po Black Friday, jest ostatnim dniem ogromnych promocji i przecen, głównie tych dotyczących sprzętu elektronicznego. 
 • Easter Monday – Poniedziałek Wielkanocny, czyli drugi dzień Świąt Wielkanocnych. 

Znane powiedzenia o poniedziałku: 

Tuesday isn’t so bad… It’s a sign that I’ve somehow survived Monday. – Wtorek wcale nie jest taki zły, bo mówi mi, że jakoś przetrwałem poniedziałek! 

I don’t like Mondays. – Nie lubię poniedziałków. 

Tuesday – Wtorek 

Staroangielskie słowo „Tiwesdæg” oznacza „Tīw’s Day”, czyli dzień poświęcony bogu walki Týr, znanego z mitologii nordyckiej. Można żartobliwie stwierdzić, że Týr pomaga nam walczyć z resztkami weekendowego lenistwa połączonego z poniedziałkowym wyczerpaniem. 

Wyjątkowe wtorki w ciągu roku: 

 • Fat Tuesday – tzw. Tłusty Czwartek, w którym tradycja nakazuje objadać się pączkami. Tuż po Tłustym Czwartku następuje Wielki Post, a zatem ten wyjątkowy czwartek zamyka czas uczt i zabaw. 
 • Ruby Tuesday – tytuł kultowej piosenki zespołu The Rolling Stones, która na stałe wpisała się do kanonu światowych, rockowych hitów. 

Znane powiedzenia o wtorku: 

If you love the work you are doing, then you will love Tuesday! – Jeśli kochasz pracę, którą wykonujesz, to pokochasz wtorek! 

No matter what your Tuesday is, don’t worry because Friday is on its way. – Nieistotne jest to, jaki jest Twój wtorek, nie martw się tym, bo piątek jest na horyzoncie. 

Wednesday – Środa 

Staroangielskie słowo „Wōdnesdæg” oznacza „Day of Woden” (nierzadko zapisywany również jako „Woden’s day”, co mówi o tym, że środa przywodzi na myśl przywołanie tradycji greckiego boga Odyna, uchodzącego za najważniejsze bóstwo nie tylko wśród ludzi, ale przede wszystkim wśród samych bogów, który staje się inspiracją również we współczesnym świecie, chociażby dla takich tytanów producentów filmowych, jak Marvel. Nic dziwnego, bowiem Odyn od licznych stuleci symbolizuje: władzę, potęgę, mądrość oraz siłę. „Woden’s day”, a więc dzień Odyna stanowi zatem środek tygodnia, a zatem moment wyjątkowy. 

Wyjątkowe środy w ciągu roku: 

 • Ash Wednesday – środa, która rozpoczyna wielki post, a więc Środa Popielcowa. 
 • Holy Wednesday – Wielka Środa, dzień tygodnia poprzedzający Wielkanoc. 

Znane powiedzenia o środzie: 

Wednesdays are like Mondays in the middle of the week! – Środy są jak poniedziałki w środku tygodnia! 

Wednesday’s child is full of woe. – dziecko urodzone w środę jest pełne żalu i smutku. 

Thursday – Czwartek 

Określenie staroangielskie o treści „þunresdæg” oznacza „dzień Thora”, który jako lubiany i znany czwartek nazywany jest po angielsku również jako „Thor’s day”. Dzień ten, w którym czci się nordyckiego boga władającego gromami, jest czwartym dniem tygodnia i w języku polskim nazwa tego dnia odwołuje się właśnie do tego faktu. 

Wyjątkowe czwartki w ciągu roku: 

 • Fat Thursday – Tłusty Czwartek, w tym dniu tradycja nakazuje objadać się słodyczami, głównie tłustymi pączkami. 
 • Maundy Thursday/Holy Thursday – Wielki Czwartek, który obchodzi się po to, aby zachować pamięć o Ostatniej Wieczerzy. 
 • Thanksgiving Thursday – Święto Dziękczynienia, czyli czas skupiony na dziękczynieniu oraz spotkaniach rodzinnych, ma miejsce przed ostatnim piątkiem w listopadzie w Stanach Zjednoczonych. 

Znane powiedzenia o czwartku: 

Some people call it Thursday, I like to call it Friday Eve. – Niektórzy nazywają go czwartkiem, ja lubię nazywać go dniem przed piątkiem. 

Thursday’s child has far to go. – Dziecko urodzone we czwartek ma przed sobą wiele możliwości. 

Friday – Piątek 

Staroangielska nazwa „Frīġedæġ” oznacza dzień, w którym celebruje się imię germańskiej bogini Frigg, a dzień ten został po angielsku nazwany: „Day of Frig”. Frigg jako jedyna jest boskim wcieleniem kobiecych patronów dni tygodnia i kojarzy się ją z rzymską boginią piękna, a więc z Wenus. 

Wyjątkowe piątki w ciągu roku: 

 • Black Friday – w Czarny Piątek biegamy za przecenami! Dzień przecen i ogromnych promocji, a zarazem największe szaleństwo w Stanach Zjednoczonych. 
 • Casual Friday – dzień, w którym pracownicy mogą odpuścić sobie sztywny dress code. 
 • Good Friday – Wielki Piątek poprzedzający Wielkanoc. 

Znane powiedzenia o piątku: 

Thank God, it’s Friday. – Powiedzenie mówiące o tym, że z ulgą traktujemy fakt, iż już wreszcie nadszedł upragniony piątek. 

Music always sounds better on Friday. – Piątek jest tak upragnionym i błogim momentem, że nawet muzyka tego dnia brzmi lepiej. 

Saturday – Sobota 

Staroangielska nazwa „Sæturnesdæg” symbolizuje sobotę, a więc „Dzień Saturna”. Tradycja tego dnia odwołuje się do kultywowania nieskazitelnej postaci Saturna, będącego bóstwem plonów, zasiewów oraz wszelkich upraw i plonów. Często mówi się, że „w sobotę powitaliśmy gości” – w tradycjach licznych krajów sobota, jako dzień poprzedzający niedzielę, przeznaczoną na wypoczynek, stanowi wprowadzenie do dni związanych z odpoczynkiem i nierzadko poświęcana jest na rodzinne spotkania. 

Wyjątkowe soboty w ciągu roku: 

 • Holy Saturday – Wielka Sobota, poprzedza Wielkanoc, chwila pełna zadumy przed celebrowaniem Zmartwychwstania. 

Znane powiedzenia o sobocie: 

Saturday night fever. – Gorączka sobotniej nocy, a więc czas na odpoczynek i szalone imprezowanie w gronie przyjaciół.  

They are called Friday, Saturday and Sunday! – Lepsze dni są tuż za rogiem. Nazywają się: piątek, sobota i niedziela! 

Sunday – Niedziela 

„Sunnandæg”, określający niedzielę, to po angielsku moment oznaczający Dzień Słońca, a więc „Day of the Sun”. Możemy śmiało rzec, że Sunday is our day off, a więc o tym, że niedziela jest naszym dniem wolnym – z założenia wszyscy mamy oddawać się upragnionemu odpoczynkowi po tygodniu pełnym zmagań w pracy oraz wypełnionym licznymi obowiązkami. 

Wyjątkowe niedziele w ciągu roku: 

 • Easter Sunday – Niedziela Wielkanocna. 
 • Palm Sunday – Niedziela Palmowa. 

Znane powiedzenia o niedzieli: 

 • A Sunday well spent, is a week of content. – Niedzielę spędziłem dobrze, więc tydzień jest również dobry. 
 • On Saturday and Sunday we play and have fun. – w sobotę i w niedzielę gramy i się bawimy. 
 • Sunday best. – po polsku oznacza to eleganckie ubranie, nakładane zazwyczaj od święta. 

Piosenki dla najmłodszych – dni tygodnia w języku angielskim 

Doskonałym sposobem na to, aby pociechy, niezależnie od wieku, w którym się znajdują, miały szansę szybkiego przyswojenia nowej wiedzy, jest wspólne śpiewanie piosenek! Nasze głowy, oczywiście nie tylko dziecięce, ale te starsze również, uwielbiają liczne powtórzenia, a zatem może tym razem rozpocznijmy naukę od zabawy? 

The days of the week 

Sunday, Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday. 
And Saturday’s the last day 
before we’re back to Sunday. 
Well, do you have 
the favourite day? 
 
These are the days 
of the week! 
Isnt’t it fun when we 
sing them? 

Niedziela, poniedziałek, wtorek, 
środa, czwartek, piątek. 
i sobota, która jest ostatnim dniem 
zanim znowu powrócimy do niedzieli. 
Dobrze, a czy Ty masz 
swój ulubiony dzień? 
 
To są wszystkie 
dni tygodnia! 
Czy to nie jest świetne, gdy my 
śpiewamy o tym? 

Nauka dni tygodnia po angielsku w Baby English Center w Łodzi! 

Dotychczas nauka dni tygodnia po angielsku nie była tak prosta? Idealnie się składa! W Baby English Center mamy dla Ciebie dogodne, praktyczne oraz sprawdzone metody nie tylko do nauki dni tygodnia, ale również do tego, aby Twoje dziecko miało szansę w pełni rozwijać swoje „skrzydła” przy nauce języka angielskiego! Kursy w Baby English Center są tak skonstruowane, że maluchy po powrocie do domu z powodzeniem mogą przećwiczyć prezentowane w naszej szkole treści również ze starszym rodzeństwem, rodzicami, a nawet… dziadkami! 

Od tej pory nauka nazw dni tygodnia stanie się pestką, a przyswajanie nowych treści dostarczy zadowolenia, satysfakcji i gwarantowanej radości. W Baby English Center nauka angielskiego poprzez zabawę, ciekawe realizowanie scenariuszy zajęciowych oraz specjalny dobór ćwiczeń, jak też zadań sprawi, że z dniami tygodnia po angielsku rozprawisz się w mig! A czy Twoje dziecko dni tygodnia po angielsku poznało już wcześniej, czy zrobi to z nami? Go with us and learn something more! We invite you! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *